Welkom bij de Vereniging Joodse OorlogsKinderen.
De Vereniging Joodse OorlogsKinderen (JOK) is in 1996 opgericht.

Voor wie  is JOK?
JOK is een vereniging voor iedereen die kind was in de oorlog, geboren tussen 10 mei 1919 en 15 augustus 1945, met tenminste één Joodse ouder. JOK is er voor Joodse kinderen uit de onderduik, uit de Duitse en Japanse kampen, voor de kinderen van gemengd gehuwde of zgn. geariseerde ouders en ook voor hen, die als kind in de oorlog “zogenaamd” niets hebben meegemaakt.

Wat doet JOK?
JOK is een vereniging met een veilig en open karakter. Men kan elkaar ontmoeten voor de blijkbaar nog steeds broodnodige persoonlijke contacten en ervaringsuitwisseling. De Vereniging JOK wil haar leden de mogelijkheid bieden, los van bestaande structuren, met en voor elkaar een sociaal en/of cultureel netwerk te vormen, waarin onderlinge vriendschap gegeven en ervaren kan worden.


Hoe werkt JOK?
JOK wordt gemaakt door en voor de leden. JOK- leden kunnen aan diverse activiteiten zowel actief als passief deelnemen. De werkzaamheden kunnen structureel of eenmalig zijn, bijvoorbeeld ter voorbereiding van een themabijeenkomst. Men kan werkzaam zijn in een werkgroep op een bepaald gebied. Elke werkgroep organiseert zijn eigen, specifieke activiteiten. Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waar familie en vrienden als introducé welkom zijn, waardoor generaties elkaar ontmoeten.