De contributie bedraagt € 30,00 per jaar (minimum)
Donateurschap: minimaal € 30,00 per jaar.

Wij nodigen u graag uit om lid of donateur te worden van het JOK! Een aanvraagformulier kunt u via onderstaand adres toegestuurd krijgen. Geef U naam en adres op via dit E-mail adres met vermelding “Inschrijfformulier JOK” en u zult zo spoedig mogelijk het formulier toegezonden krijgen. secretariaat@j-o-k.nl

Wilt u liever eerst eens een bijeenkomst meemaken, vermeldt dit dan op uw mail en wij zullen u een uitnodiging toesturen. Advertentietarieven. Ons clubblad verschijnt 4 x per jaar in A5 formaat. Elk lid of donateur krijgt het blad en tevens wordt dit verstuurd aan verschillende instanties waar ook een aantal exemplaren komt te liggen voor geïnteresseerde.
De tarieven zijn als volgt:
A5 € 60.=   (bij aangeleverd bruikbaar voorbeeld)
A6  € 35.=    Prijzen per jaar (4 nummers) inclusief BTW.          
ING: NL92INGB0007234370t.n.v. Vereniging Joodse Oorlogskinderen

Informatie:   rbonn@j-o-k.nl