• JOK is een netwerk van mensen die elkaar onderling steunen.
  • JOK verschaft informatie en behartigt belangen van haar leden, waar nodig individueel.
  • JOK streeft naar tolerantie, ook in eigen kring, en naar dialoog met de naoorlogse generatie.
  • JOK organiseert activiteiten op het gebied van Joodse cultuur en Joodse traditie in de breedste zin, zoals lezingen, themamiddagen, rondleidingen etc.
  • JOK wil contacten leggen en ervaringen uitwisselen met soortgelijke organisaties in binnen-en buitenland.
  • JOK is alert en actief op maatschappelijk/politiek gebied. Hiertoe wordt gerekend dat de vereniging zo mogelijk de samenleving wil attenderen op de gevolgen van gesignaleerde misstanden op het gebied van intolerantie, discriminatie, antisemitisme en racisme.

Onze werkgroepen:
CULTUUR:

Het organiseren van culturele activiteiten als het bezoeken van musea, tentoonstellingen, concerten en lezingen.
NIEUWSBULLETIN “WAFFEL”:
Het schrijven van teksten, het samenstellen, redigeren en uitgeven van ons Nieuwsbulletin.Zie voor advertentietarieven de pagina “contributie etc.
TRADITIE:
Het gezamenlijk vieren van Joodse feestdagen.
NETWERK:
Het bijwonen van herdenkingen.We streven naar het onderhouden van een netwerk over tolerantie en intolerantie; het signaleren, attenderen en reageren op gebeurtenissen.