het bestuur en de redactie wensen u
een heel goed
Rosh Hashanah
een een heel gezond
5782