JAARPROGRAMMA 2022

ZONDAG 2 OKTOBER
Rosh Hashana

ZONDAG 23 OKTOBER
25 jarig jubileum

ZONDAG 20 NOVEMBER
smoesmiddag
napraten over het jubileum

WOENSDAG 21 DECEMBER
Chanoeka